Face Your Emotions

Emoties hebben hun eigen rationaliteit

Emoties zijn geëvolueerde “informatie-verwerkingssystemen”, die ons helpen omgaan met kansen en bedreigingen. Emoties staan centraal bij motivatie, ook binnen organisaties. Naast naar eigenbelangen, verwijzen emoties hier naar teamprocessen, organisatiebelangen, klantbelangen en soms belangen van de maatschappelijke omgeving.

Organisaties zien steeds meer de waarde van emoties. Deze hebben een belangrijke functie binnen communicatie, en ondanks – of wellicht dankzij - digitalisering wordt communicatie voor organisaties steeds belangrijker.

Face Your Emotions, heeft als doel om wetenschappelijke kennis over emoties en motivatie in een sneltreinvaart naar organisaties te brengen. Door emoties meer te gaan zien als functionele systemen die voortdurend ons gedrag sturen op basis van hele goede - intuïtieve - inschattingen, worden organisaties en medewerkers sterker en effectiever.